Digitalboks

Hvidovrenettet giver dig desunden mulighed for adgang til YouSee store Tv univers med en masse ekstra Tv services, så som “Start forfra”, TV arkiv, Ekstra kanaler indeholdende Film, Sport, Nyheder, Natur & Science, Canal+, TV1000, Rejseprogrammer, Sprogpakker, samt  mulighed for at leje film.

Du skal selv anskaffe Digitalboksen, og lave abonnementsaftaler med YouSee om hvilke services og programpakker du ønsker at modtage, og skal selv stå for at afregne disse ekstra ydelser med YouSee.

Særlig godt tilbud til Hvidovrenettets brugere

Som bruger af Hvidovrenettet har du mulighed for at leje youSee boks til en særlig gunstig måneds pris på Kr 30.
For at modtage youSee boksen til foreningsprisen, skal du kontakte youSee kundeservice, enten på telefon 7070 4040, eller gå ind på hjemmesiden og anmode om at blive ringet op af en kundekonsulent (sidst nævnte virker også i weekenden).

Link til at blive kontaktet af youSee konsulent 

Bemærk:
Hvidovrenettet fremfører kun signalerne for YouSee til dit lejemål.
Vi kan derfor ikke kan påtage sig noget ansvar for YouSee´s distribution eller indgåede aftaler omkring ekstra ydelser som du tilkøber eller indgår aftaler om med YouSee

Derfor skal alle henvendelser vedrørende Digitalboks og ekstra YouSee ydelser ske direkte til YouSee.